Domluvit schůzku

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

30.12.2020
|

Zabýváme se kompletní projektovou dokumentací pro rodinné domy. Standardně provádíme projektování rodinných domů na klíč tj. o nic se nemusíte starat a my vám jen dáme do ruky kompletní projektovou dokumentaci se kterou můžete hned začít stavět. 

Součástí projektové dokumentace je.

  1. POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
  2. STATICKÝ POSUDEK
  3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
  4. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
  5. RADONOVÝ PRŮZKUM
  6. PŘÍPOJKY VODY, ELEKTŘINY, PLYNU
  7. INŽENÝRING – ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PODKLADŮ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

AKCE: VEŠKEROU NÁMI JIŽ VYTVOŘENOU DOKUMENTACI MŮŽETE KOUPIT JAKO TYPOVÝ PROJEKT ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

RD MILOVICE

 

Tento projekt nás opravdu bavil. Přáním zákazníka bylo vybudování nové pergoly pro stání aut. Návrh konstrukce nepravidelného tvaru, kde ani jedna strana není rovnoběžná, vyžadoval zkušenosti z oblasti tesařských konstrukcí, aby byla celá stavba realizovatelná. Současně byl vymodelován i stávající rodinný dům kvůli výběru barvy fasády.
Návrh Ing. Pavel Šuba

RD ČERMÁK

 

Stavba rodinného domu má kompaktní tvarové řešení ve tvaru obdélníku se sedlovou střechou výška střešního hřebene +7,943m. Stavba má ve směru rovnoběžném s uliční čárou délku 10m a šířka stavby je 12m. Materiálově se jedná o stavbu zděnou, která je tvořená po obvodě cihelnými bloky Porfix Premium P2 – 400 š. 300mm s doplňkovou tepelnou izolací DEK EPS 70F tl. 150mm.

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno bloky Porfix p4-600 š. 300mm.

Příčky jsou tvořeny zdivem Porfix tl. 125mm a 100mm.

Sklon střechy je 30°.

V 1. NP se nachází – chodba, tech. Místnost, wc, šatna, koupelna, šatna, šatna, ložnice, sauna, obývací pokoj, sklípek

V 2. NP se nachází podkrovní místnost.

Návrh: Ing. et Ing. Stanislav Mach