PROCES NAVRHOVÁNÍ

1

Počátek spolupráce

Dle našich zkušeností je nejlepší řešit schůzku dle druhu požadovaného projektu.

V případě rekonstrukce volíme schůzku přímo na místě kde si řekneme jaké by byly Vaše představy a stanovíme si další postup.

V případě novostavby volíme schůzku v kanceláři.

Upřesnění návrhu

Doporučujeme ještě před schůzkou prostudovat naše praktické informace(odkaz), které vám dají odpovědi na vyplnění našeho dotazníku, který je pak pro nás důležitý při navrhování.

2
3

Schůzka

Na schůzce si daný dotazník projdeme a vše vysvětlíme. Definujeme si stavbu jako celek a Vaše požadavky.  Poradíme s výběrem materiálů a vysvětlíme, jak bude naše spolupráce probíhat a upřesníme si  rozsah námi poskytovaných služeb.

TIP: Jestli si chcete předběžně spočítat cenu investičních nákladů na stavbu tak vám pomůže tato kalkulačka.

Cenová nabídka

  1. Po schůzce si necháme nějaký čas na promyšlení sestavíme cenovou nabídku a budeme doufat v další spolupráci.

    Po odsouhlasení cenové nabídky Vám vystavíme částečnou zálohovou fakturu na 30% celkové částky a po předání zálohy začínáme pracovat.

4
5

Příprava podkladů

Po odsouhlasení Vašich požadavků obstaráme veškeré nutné podklady pro návrh.

  1. Radonový popř. hydrogeologický průzkum
  2. Požadavky od stavebního úřadu
  3. Inženýrské sítě
  4. Místní šetření na pozemku

Zpracování návrhu

V této fázi projektování dochází ke zpracování návrhů projektu.

Budeme provádět pravidelné projektové konzultace abychom co nejlépe zapracovali vaše představy a požadavky.

Před rozpracováním projektu do finální podoby provedeme jeho koncept abychom si odsouhlasili důležité součásti. A v případě potřeby provedeme i vizualizaci objektu.

6
7

Příprava projektu na odevzdání

Tato fáze je časově nejdelší chceme totiž odevzdat dokonalý návrh se kterým budete spokojeni jak Vy tak i my.

V této fázi taky v závislosti na domluvě budeme obstarávat veškeré nutné podklady pro stavební povolení (ohlášení) stavby zejména statický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostní řešení, radonový průzkum, vyjádření příslušných správců sítí a další…