Praktické

Nejvýhodnější zdící stavební materiál

zdici material mikulov

Tepelná akumulace, relaxační doba a vliv zateplení.

Pří projektování je velice důležitá volba obvodových konstrukcí kdy se setkáváme s požadavkem investora na volbu co nejlepší stavební konstrukce s přihlédnutím k tepelně-technickým vlastnostem za co nejlepší cenu. Volba obvodového zdiva zajímá spoustu investorů, protože toto rozhodnutí s sebou nese nižší viditelné pořizovací náklady, ale i nižší případné náklady na zateplení. V rámci této problematiky jsem se snažil najít co možná nejvýhodnější stavební materiál v poměru „cena/výkon“. Jako nejrozumnější a nejvíce průkazné bylo srovnání jednotlivých zdících prvků na základě relaxační doby, jelikož vysoká relaxační doba má za následek zkrácení otopné sezóny.

Výhodou porovnávání jednotlivých stavebních materiálů podle relaxační doby oproti součiniteli prostupu tepla je to, že se při výpočtu relaxační doby používá nejen součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K] ale taky tloušťka dané konstrukce, tepelná kapacita [Jkg-1K-1] a hustota daného materiálu [kgm-3]. Díky tomu dostaneme mnohem lepší obraz o dané konstrukci než při samotném srovnávání hodnot součinitele prostupu tepla jelikož i zde vycházíme z tepelné vodivosti, kterou ale obohacujeme o další podstatné návrhové členy.

„Relaxační doba vyjadřuje schopnost obvodové stěny akumulovat teplo a přispívat k teplotní setrvačnosti a stabilitě v interiéru a také ke zkrácení topné sezóny. Stěny s vysokou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Jde o jednočíselný parametr, který přibližně říká, za jak dlouho po vypnutí topení (=přerušení vstupu tepla do stěny na interiérové straně) klesne rozdíl teplot mezi vnitřní a venkovní povrchovou teplotou stěny na cca 35 % původního rozdílu. Jednoduchost je vykoupena nepřesností, která plyne z předpokladu „stacionárního” chladnutí.“ [1]

 

„Relaxační doba jednoduchým způsobem reprezentuje tepelně-akumulační schopnost obvodové stěny. Stěny s vysokou tepelnou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Vysoká tepelná akumulace má pak příznivý vliv na teplotní setrvačnost a stabilitu v interiéru.“ [46]

V tabulce níže je srovnáno 74 nejdostupnějších obvodových zdících prvků s cílem najít ten nejvýhodnější.

Pokud bychom tedy interpretovali data z tabulky tak je zde patrná ta skutečnost že nejvýhodnější obvodové stavební materiály jsou šířky 400mm a více. Dochází zde totiž k tomu efektu, že změna tloušťky stavebního materiálu směrem dolů neznamená tak výraznou změnu ceny. Je zde vidět značná převaha cihelného zdiva, na prvních příčkách cihelné zdivo jednoduše překonalo Liapor, Ytong, Best, Sendwix, jelikož ceny těchto zdících prvků jsou mnohonásobně vyšší a alespoň co se týká porovnávacích vlastností ty nejsou dostatečné, aby dokázaly konkurovat cihelnému bloku.

Nejvýhodnější zdící stavební materiály.

Pořadí Název  Tloušťka zdiva [mm] Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] Měrná tepelná kapacita c [J/kg.K] Hustota ρ
[kg/m3]
Tepelná akumulace Spotřeba [ks/m2] CENA/KS CENA/m2 RELAXAČNÍ DOBA (HODIN) NÁKLADY NA 1h RELAXAČNÍ DOBY
1. KMB Profiblok 440 440 0,26 1000 720 316800 16 35 560 162 3,46
2. KMB PROFIBLOK 440 BRUS 440 0,27 1000 710 312400 16 35 560 153 3,65
3. HELUZ FAMILY 50 broušená 500 0,16 1000 640 320000 16 67 1072 270 3,97
4. POROTHERM 44 EKO+ 440 0,22 1000 640 281600 16 45 720 171 4,21
5. Porotherm 44 440 0,3 1000 750 330000 16 39 619 145 4,27
6. Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 500 0,19 1000 680 340000 16 65 1040 241 4,32
7. POROTHERM 44 Profi DRYFIX 440 0,25 1000 750 330000 16 49 784 176 4,47
8. KMB PROFIBLOK 400 400 0,33 1000 720 288000 16 32 512 114 4,48
9. POROTHERM 40 Profi 400 0,27 1000 780 312000 16 43 690 153 4,5
10. KMB PROFIBLOK 400 BRUS 400 0,33 1000 710 284000 16 32 512 113 4,54
11. HELUZ PLUS 44 440 0,25 1000 600 264000 16 40 640 140 4,56
12. POROTHERM 44 Profi 440 0,26 1000 750 330000 16 48 768 168 4,56
13. HELUZ FAMILY 50 2in1 500 0,11 1000 650 325000 16 115 1840 403 4,57
14. POROTHERM 40 Profi DRYFIX 400 0,27 1000 780 312000 16 44 704 153 4,6
15. Porotherm 40 400 0,33 1000 760 304000 16 35 560 121 4,64
16. POROTHERM 40 EKO+ 400 0,24 1000 640 256000 16 41 659 142 4,64
17. HELUZ STI 44 broušená 440 0,22 1000 580 255200 16 45 720 155 4,64
18. POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX 440 0,21 1000 680 299200 16 57 912 191 4,78
19. Porotherm 36,5 365 0,35 1000 780 284700 16 32 512 106 4,82
20. POROTHERM 44 EKO+ Profi 440 0,21 1000 640 281600 16 55 880 180 4,9
21. HELUZ STI 49 broušená 490 0,2 1000 600 294000 16 61 976 197 4,95
22. POROTHERM 40 EKO+ Profi 400 0,23 1000 640 256000 16 49 786 149 5,29
23. Porotherm 38 S Profi 380 0,3 1000 760 288800 16 43 688 127 5,42
24. HELUZ PLUS 38 380 0,29 1000 595 226100 16 35 560 103 5,44
25. HELUZ FAMILY 44 broušená P10 440 0,19 1000 650 286000 16 69 1104 202 5,46
26. HELUZ PLUS 44 broušená 440 0,24 1000 600 264000 16 50 800 147 5,46
27. POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX 400 0,23 1000 640 256000 16 51 811 149 5,46
28. HELUZ PLUS 36,5 365 0,3 1000 600 219000 16 33 528 96,2 5,49
29. POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX 365 0,33 1000 780 284700 16 40 640 113 5,66
30. HELUZ STI 44 440 0,22 1000 580 255200 16 56 896 155 5,78
31. POROTHERM 36,5 Profi 365 0,34 1000 780 284700 16 40 640 110 5,84
32. POROTHERM 42,5 T Profi 425 0,17 1000 650 276250 16 81 1296 219 5,91
33. HELUZ FAMILY 38 broušená 380 0,22 1000 640 243200 16 56 896 148 6,06
34. HELUZ PLUS 40 broušená 400 0,27 1000 600 240000 16 45 720 118 6,11
35. Porotherm 50 T Profi 500 0,15 1000 680 340000 16 118 1888 307 6,15
36. Porotherm 50 T Profi Dryfix 500 0,15 1000 680 340000 16 118 1888 307 6,15
37. HELUZ STI 40 broušená 400 0,24 1000 580 232000 16 50 800 129 6,21
38. HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 440 0,14 1000 640 281600 16 110 1760 273 6,45
39. HELUZ STI 38 broušená 380 0,25 1000 590 224200 16 50 800 119 6,71
40. HELUZ PLUS 36,5 broušená 365 0,29 1000 600 219000 16 42 672 99,7 6,74
41. HELUZ PLUS 38 broušená 380 0,28 1000 595 226100 16 45 720 107 6,74
42. Porotherm 44 T Profi 440 0,17 1000 680 299200 16 101 1616 237 6,81
43. Porotherm 44 T Profi Dryfix 440 0,17 1000 680 299200 16 101 1616 237 6,81
44. HELUZ FAMILY 30 broušená 300 0,29 1000 670 201000 16 41 656 91,5 7,17
45. HELUZ FAMILY 38 2in1 380 0,17 1000 650 247000 16 94 1504 196 7,67
46. Porotherm 38 T Profi Dryfix 380 0,19 1000 680 258400 16 89 1424 183 7,79
47. HELUZ PLUS 40 400 0,28 1000 600 240000 16 56 896 113 7,9
48. YTONG Lambda+ P2-350 450 0,192 1000 350 157500 7 131 874 110 7,93
49. Porotherm 38 T Profi 380 0,2 1000 680 258400 16 89 1424 173 8,21
50. Porotherm 30 S Profi 300 0,5 1000 800 240000 16 32 512 61 8,39
51. KMB PROFIBLOK 300 300 0,63 1000 770 231000 16 25 400 45,5 8,8
52. HELUZ FAMILY 25 broušená 250 0,35 1000 660 165000 16 34 544 61,6 8,83
53. Porotherm 36,5 T Profi 365 0,2 1000 650 237250 16 92 1472 159 9,25
54. Porotherm 30 T Profi Dryfix 300 0,23 1000 650 195000 16 72 1152 113 10,2
55. YTONG Theta+ P1,8-300 499 0,164 1000 300 149700 13 96 1280 123 10,4
56. KMB PROFIBLOK 365 365 0,45 1000 770 281050 29 29 841 80,1 10,5
57. HELUZ FAMILY 30 2in1 300 0,24 1000 680 204000 16 75 1200 113 10,6
58. Porotherm 30 T Profi 300 0,24 1000 650 195000 16 72 1152 108 10,6
59. HELUZ PLUS 30 uni 300 0,61 1000 710 213000 16 29 464 43,5 10,7
60. HELUZ PLUS 30 uni broušená 300 0,53 1000 710 213000 16 36 576 50,8 11,3
61. HELUZ P15 30 300 0,61 1000 700 210000 16 31 496 42,9 11,6
62. Liatherm 365 365 0,33 1000 600 219000 16 63 1008 87 11,6
63. Liatherm 425 365 0,29 1000 600 219000 16 74 1184 99,7 11,9
64. HELUZ P15 30 broušená 300 0,53 1000 700 210000 16 38 608 50,1 12,1
65. HELUZ PLUS 25 250 0,5 1000 660 165000 16 36 576 41,9 13,7
66. HELUZ FAMILY 25 2in1 250 0,31 1000 670 167500 16 62 992 71,1 14
67. Liapor SL 365 0,25 1000 500 182500 16 97 1552 97,1 16
68. HELUZ PLUS 25 broušená 250 0,49 1000 660 165000 16 44 704 42,9 16,4
69. KMB PROFIBLOK 240 240 0,76 1000 730 175200 16 29 464 27,9 16,6
70. HELUZ P15 25 250 0,68 1000 740 185000 16 38 608 33,4 18,2
71. HELUZ P15 25 broušená 250 0,6 1000 740 185000 16 46 736 38,5 19,1
72. SENDWIX 8DF-D 240 1,248 1000 1270 304800 16 39 624 26,7 23,3
73. SENDWIX 16DF-LD 240 1,222 1000 1220 292800 8 85 680 26,4 25,8
74. BEST UNIKA 20 200 1,964702 1000 980 196000 10 38 380 9,23 41,2

Pozn. Jedná se o průměrné ceny materiálů z 06/2015 speciální nabídky a zvýhodněné ceny nejsou započítávány vždy se musí postupovat individuálně.

 

graf1
Náklady na 1H relaxační doby

 

 

 


[1] Tepelná akumulace stěny a relaxační doba [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/7-tepelna-akumulace-steny-a-relaxacni-doba/